Privacy

Dit is de privacy policy van lenenzonderbkrcheck.nl (“de Website”). Wij respecteren uw privacy en zullen uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden door ons gebruikt conform de wet “Bescherming Persoonsgegevens”. In deze privacy policy informeren wij u over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor u ze heeft verstrekt of waarvoor ze redelijkerwijs noodzakelijk zijn. Dit kan zijn:

– Verwerken van betalingen;

– Het leveren van goederen of diensten;

– Het beantwoorden van vragen of opmerkingen;

– Het sturen van nieuwsbrieven of andere marketingcommunicatie, mits u hier voor ingeschreven hebt; en/of

– Het bijhouden van onze administratie.

Wanneer we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, zullen we deze veilig verwijderen. Wij bewaren geen persoonsgegevens langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze worden gebruikt. Als u ertegen bent dat wij bepaalde persoonsgegevens gebruiken, kunt u altijd contact met ons opnemen via [email protected] Wanneer wij op grond van een wet of regeling verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren, zullen we deze gegevens slechts zo lang bewaren als de wet of regeling voorschrijft.